Dec
08/10
Locuintele ANL pot fi cumparate

Locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului
“Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” vor putea fi vândute titularilor contractelor de
închiriere

Agenţia Naţională pentru Locuinţe anunţă publicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 14/2010 pentru
modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 142/04.03.2010.
Prin această ordonanţă sunt aduse câteva modificări importante în ceea ce prive(te condiţiile de
vânzare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii:

• „Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii [...] se pot vinde titularilor contractelor de
închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere
neîntreruptă către acela(i titular (i/sau către persoana în beneficiul căreia s0a continuat
închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta
solicitantului.”

• „Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de autorităţile administraţiei publice
locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective,
potrivit legii, (i reprezintă valoarea de înlocuire diminuată cu amortizarea calculată de la
data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire
a locuinţelor care urmează a fi vândute, precum si actualizarea anuală se realizează prin
Ordin comun al ministrului dezvoltării regionale (i turismului (i al ministrului finanţelor
publice. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă (i vânzare, unităţile prin care se
efectuează vânzarea potrivit legii beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea
de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a
locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia.”

Apariţia acestor modificări a fost determinată de necesitatea suplimentării bugetului aferent
Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în vederea continuării
construcţiei acestora. Amendamentele vizează (i sprijinirea tinerilor care doresc să devină
proprietari.