Mar
06/12
Anunt selectie membrii CA

SC Dekon Business Solutions SRL anunta organizarea selectiei a membrilor in Consiliul de Administratie al Ai??SC Locativa SA din Municipiul Botosani in conformitate cu OUG 109/2011.

Posturi in selectie: 3 (trei) Administratori dintre care cel putin 1 (un post) Administrator cu studii economice

 

CERINTE:

La selectie pot participa persoane fizice si juridice.

I. Conditii pentru candidatii persoane fizice:

I.A. Cerinte pentru posurile de Administrator (cel mult 2 posturi):

 1. Studii superioare economice, juridice, tehnice
 2. 2. Experienta
  1. Vechime in domeniul de activitate al serviciilor comunitare de utilitati publice ai??i?? minim 5 ani
  2. Experienta de Administrator / Manager in cel putin un exercitiu financiar incheiat cu profit la un agent economic cu activitate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

I.B. Cerinte pentru Administrator cu Studii Economice (cel putin 1 post):

 1. Studii superioare economice
 2. Experienta
  1. In domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar minim 5 ani
  2. Vechime in domeniul de activitate al serviciilor comunitare de utilitati publice ai??i?? minim 1 an
  3. Experienta de Administrator / Manager in cel putin un exercitiu financiar incheiat cu profit la un agent economic cu activitate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV in format Europass
 2. Cazier judiciar (fara incidente)
 3. Cazier fiscal (fara incidente)
 4. Copii legalizate dupa actele de studii
 5. Copie act identitate
 6. Copie Carnet de Munca / documente doveditoare
 7. Dovada numirii in calitate de Administrator
 8. Copie a Bilantului (certificat de DGFP competenta) referitoare la exercitiului financiar cu profit in care agentul economic a fostAi?? administrat / manageriat de catre candidat
 1. II. Conditii si documente necesare pentru candidatii persoane juridice:
 1. Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate, structura actionariatului, capitalul social, sediul social, rezultatele economice la sfarsitul ultimului exercitiu financiar
 2. Contract de Administrare a unei intreprinderi publice sau a unei societati comerciale cu activitate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice
 3. Ultimul bilant contabil al societatii/societatilor administrate de catre candidat, certificat de catre DGFP competenta
 4. Reprezentantul desemnat al persoanei juridice candidate la un post de Administrator trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate de la literele I.A si I.B.

 

Criterii de evaluare a candidatilor:

 1. Abilitati manageriale
 2. Capacitate de analiza si sinteza
 3. Orientare catre rezultate
 4. Abilitati de comunicare
 5. Capacitate de luare a deciziei
 6. Capacitate de intelegere a notiunilor tehnice si financiare

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data de 15 Martie 2012, ora limita de depunere 15.00 la registratura SC Locativa SA, Calea Nationala nr. 70, Botosani in plic inchis si sigilat unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.

Plicul va avea mentionat Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al SC Locativa SA Botosaniai precum si numele si prenumele / denumirea, domiciliul / sediul candidatului.

Evaluarea candidatilor se va desfasura in perioada 16-23 martie 2012 in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Botosani din Piata Revolutiei nr. 1. Candidatii vor fi anuntati telefonic si prin e-mail asupra datei si orei la care sunt programati.