Jun
26/17
Politica si criteriile de remunerare pentru administratorii si directorii societatii

Extras din Hotararea AGA nr 46 din 24.04.2013

Hotararea AGA nr. 64 din 18.05.2016

Hotatrarea AGA nr, 61 din 29.03.2016